Rambla del Carme, 7 08500 Vic Barcelona - 93.886.39.66

Documento sin título

Condicions generals d'utilització d'aquesta pàgina web
El present avís legal recull les condicions generals que regeixen l'accés i l'ús d'aquest lloc web.

L'ús de la pàgina web implica l'expressa i plena acceptació d'aquestes condicions generals en la versió publicada en el moment en què l'usuari accedeixi a aquesta pàgina, sense perjudici de les condicions particulars que poguessin aplicar-se a alguns dels serveis concrets del lloc web.

 

Enllaços amb altres llocs web
ESTEL 2005, SL., ofereix enllaços amb altres llocs web que entenem que poden ser d'utilitat per als usuaris.

En els enllaços esmentats no s'apliquen els termes i condicions d'aquesta política de privacitat i confidencialitat. Per tant, la seva inclusió no implica obligació per part de ESTEL 2005, SL., d'accedir als productes o serveis que en ells s'anuncien o venen.

 

Informació per donar cumpliment a la Llei 34/2002, d'11 de juliol (arts. 9 y 10).
Titular: ESTEL 2005, SL
Direcció: Rambla del Carme, 7, 08500 Vic (Barcelona)
Contacte: Tel: 93 889 39 66, Fax: 93 889 16 34
NIF: B-63855167

Dades Registrals de l'empresa: Registre mercantil de Barcelona, Volum 37591, Foli 1, número B-304913

 

Política de Propietat Intel·lectual
ESTEL 2005, SL., no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a les pàgines d'Internet de www.esportsestel.com. Amb els límits establerts en la llei, ESTEL 2005, SL., no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió o informacions que es contenen a les seves pàgines d'Internet.

ESTEL 2005, SL., no assumirà cap responsabilitat derivada de l'ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d'infracció d'aquests drets per part de l'usuari.

Està absolutament prohibit l'ús de la web o d'algun dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícites.

La pàgina d'Internet www.esportsestel.com pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers que ESTEL 2005, SL., no pot controlar. Per tant, ESTEL 2005, SL., no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer a les pàgines de tercers.

Els texts, imatges, sons, animacions, programari, disseny, codi de font i la resta de continguts inclosos en www.esportsestel.com són propietat exclusiva de ESTEL 2005, SL., o dels seus propietaris. Qualsevol transmissió, modificació, distribució, cessió, reproducció, emmagatzemament o comunicació pública total o parcial ha de comptar amb el consentiment exprés de ESTEL 2005, SL.

 

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES
Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre.Per poder accedir a alguns serveis que ESTEL 2005, SL., ofereix a través del web, haurà de proporcionar algunes de les seves dades de caràcter personal. En compliment de l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal informem que, mitjançant l'emplenament de formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i tractades en un fitxer, degudament registrat, propietat de ESTEL 2005, SL., per deixar serveis (degudament descrits) i per comunicar-li qualsevol informació comercial que ESTEL 2005, SL., crea oportú que sigui del seu interès. En cap cas, les seves dades no seran cedides a tercers.

ESTEL 2005, SL., no pretén ni desitja obtenir informació de caràcter personal directament de menors d'edat; tanmateix, no sempre podem determinar l'edat de les persones que accedeixen i utilitzen els nostres llocs web. En el supòsit de que un menor (definit d'acord amb els criteris establerts en la llei aplicable) ens proporcioni les seves dades sense el consentiment dels seus pares o tutors, instem el pare o tutor al qual es posi en contacte amb nosaltres i ens sol·liciti que s'elimini aquesta informació i es doni de baixa la subscripció realitzada pel menor d'edat respecte a les futures comunicacions comercials de ESTEL 2005, SL.

Així mateix, comuniquem la possibilitat per exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, en info@esportsestel.com o bé per escrit a ESTEL 2005, SL. 
Direcció: Rambla del Carme, 7, 08500 Vic (Barcelona)
Contacte: Tel: 93 889 39 66, Fax: 93 889 16 34